Näringsanalys

Näringsanlys

QRMA är ett av många olika analysinstrument inom det spännande området frekvensanalys, som funnits i ca 20 år.

Med frekvensanalysverktyget QRMA mäts kroppens näringsstatus, vitaminer och mineraler på cellnivå. Den visar även information om flertalet organ och funktioner i kroppen. En analys för att söka obalanser och eventuella orsaker till dina symptom.

QRMA är kopplad till ett dataprogram och vid en scanning sändes svaga, omärkbara elektromagnetiska signaler genom en elektrodstav i kundens hand. Mätningen är helt smärtfri. 


Analysvärdena utgår från framtagna normvärden inom respektive område. Som indata används kundens ålder, kön, längd och vikt. Resultatet av mätningen genomgås och möjligheter till förbättring kommer att fastställas.

QRMA frekvensanalys är inte helt utvärderad ännu, varför vi endast kan använda metoden som en vägledning och givetvis skall sjukvården kontaktas vid allvarliga hälsoproblem.

Uppföljning sker vanligtvis efter 3 månader. Då görs en ny mätning som jämförs med dina tidigare resultat. Då kan vi se hur rekommendationerna har fungerat och vi gör en ny utvärdering på vad som som behöver göras i fortsättningen.


Det är viktigt att du inte äter något på två timmar inför din mätning. Inget tuggummi, snus eller tobak. Vatten går bra att dricka. 


Tips! Om du bokar Bicom Bioresonansbehandling ingår näringsanalysen.